đánh giá kỹ năng nghề

Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Đánh Giá Kỹ Năng Nghề

Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề là tổ chức hoạt động có điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền …

Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Read More »