Kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine

Điều 32 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. Quy định sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng 1. Quy định đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine làm nguyên liệu …

Kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine Xem chi tiết »