Rà soát xây dựng Danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh

rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh là những nội dung tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là thành tố quan trọng ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh. Để đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ lợi ích của cộng đồng, duy trì trật tự an toàn xã hội và mục tiêu tự do hóa quyền kinh doanh, thu hút tốt hơn nguồn lực từ người dân và doanh nghiệp cho đầu tư và phát triển, việc rà soát hệ thống các quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần được thực hiện một cách toàn diện để tạo cơ sở đánh giá, sửa đổi những quy định bất cập, góp phần hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4863/VPCP-PL

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, tổng hợp các quy định hiện hành về ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 năm 2014.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4863/VPCP-PL, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1084/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Nhóm công tác liên ngành rà soát, xây dựng Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Nhóm công tác gồm 49 thành viên do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông làm Tổ trưởng, các thành viên gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Tổng cục Thống Kê, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục Đầu tư nước ngoài…

Và đại diện các Bộ, ngành liên quan gồm: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc Phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện cộng đồng doanh nghiệp là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

Nhóm công tác liên ngành có trách nhiệm rà soát, đề xuất xây dựng các Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện để trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Thành lập Tổ rà soát ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-BKHĐT và kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 14 tháng 8 năm 2014, trong đó giao Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì thực hiện việc thống kê, hệ thống hóa và xây dựng Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Ngày 15 tháng 8 năm 2014, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bà Trần Thị Hồng Minh đã ký Quyết định số 68/QĐ-ĐKKD thành lập Tổ rà soát ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh gồm 9 thành viên do Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh làm Tổ trưởng, cùng với sự tham gia của đại diện các đơn vị trong Cục như Phòng Giám sát nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, Phòng Tổng hợp chính sách và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

Tổ rà soát ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh có nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa Danh mục chi tiết về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, báo cáo Lãnh đạo Bộ để tổng hợp thành danh mục trình Chính phủ và Quốc hội.

Trong thời gian vừa qua, Tổ rà soát đã tích cực nghiên cứu, phối hợp; với các Bộ, ngành liên quan để thống kê, hệ thống hóa; và xây dựng Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP; thì điều kiện kinh doanh gồm các hình thức sau:

  • – Giấy phép kinh doanh;
  • – Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
  • – Chứng chỉ hành nghề;
  • – Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
  • – Xác nhận vốn pháp định;
  • – Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • – Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện; hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó; mà không cần xác nhận, chấp thuận; dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình rà soát, Tổ rà soát; đã bám sát các quy định về điều kiện kinh doanh nêu trên. Theo đó, ngành, nghề thuộc đối tượng được rà soát là những ngành, nghề; mà pháp luật quy định doanh nghiệp chỉ được phép tiến hành kinh doanh; khi đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện quy định tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP.

Để đảm bảo cung cấp bức tranh đầy đủ về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; trong toàn bộ nền kinh tế, phạm vi rà soát; được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh thuộc chức năng quản lý nhà nước; của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tính đến nay, trên cả nước có 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 16 Bộ, ngành. Trong 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có 895 điều kiện kinh doanh “cấp một”; 2129 điều kiện “cấp hai” và 1745 điều kiện “cấp ba” được quy định.

Bên cạnh đó, Tổ rà soát cũng xây dựng bản mô tả thông tin; về hồ sơ trình tự, thủ tục của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; và điều kiện kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (http://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Dự kiến, tất cả các bản mô tả thông tin về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; sẽ được hoàn thiện, cập nhật và công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu và thực hiện quy trình, thủ tục hành chính; góp phần phổ biến các quy định của pháp luật; và nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật pháp.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!