Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Ngày 07/08/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Theo đó, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, thay thế cho Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2005.

Các luật này tiếp tục tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng

Bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm; bãi bỏ các yêu cầu, điều kiện tại thời điểm thành lập doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Ngay sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực, các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thi hành Luật để bảo đảm hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp về cơ bản không bị gián đoạn và xáo trộn. Những cải cách quan trọng của hai luật này đã bước đầu phát huy hiệu quả, được người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đều tăng so với cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, việc thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư vẫn còn một số hạn chế chủ yếu sau đây: các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư chậm được ban hành đã gây lúng túng cho các cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp trong việc áp dụng và thực hiện một số quy định của Luật này;

các luật này tiếp tục tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng

Một số cán bộ, công chức và doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ những quy định mới theo tinh thần cải cách của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư

Chưa chủ động thực hiện những quy định mới của các Luật này; văn bản pháp luật quy định về thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời để bảo đảm tính thống nhất; đồng bộ với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

Một số quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, thương mại…còn chồng chéo với quy định của Luật đầu tư, gây khó khăn cho nhà đầu tư; trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; Danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế; có vốn đầu tư nước ngoài chưa được công bố; đã gây khó khăn cho việc áp dụng các điều kiện đầu tư; và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư nước ngoài; một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính; theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp chưa được hướng dẫn kịp thời; đã ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan.

Để thi hành đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Đầu tư; về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan; để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin; và tổ chức thực hiện công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư; thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top