Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 01/10/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 383/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Thông báo nêu rõ, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Một số kết quả quan trọng mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được bao gồm: nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa, các điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được triển khai rộng rãi, dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ngày càng nhiều trên môi trường mạng.

Những kết quả này đã làm giảm bớt những phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn nhiều hạn chế:

chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số địa phương còn chưa thực chất; người dân, doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn chưa được khắc phục; nhiều hồ sơ thủ tục hành chính liên thông, đặc biệt là liên thông từ địa phương lên Trung ương không bảo đảm được thời gian giải quyết theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính chưa được người dân hiểu rõ dẫn đến hiệu quả thấp.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế này là do trong quá trình xây dựng văn bản, các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đánh giá tác động quy định của thủ tục hành chính còn hình thức; trình độ của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa tại một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; việc triển khai, minh bạch thông tin chưa được thực hiện nghiêm túc, tình trạng công bố chậm, muộn vẫn còn diễn ra. Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến nhưng vẫn chạy theo số lượng mà chưa thực sự hướng tới người sử dụng; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước không có sự kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với nhau.

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gắn kết hoạt động giải quyết thủ tục hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện những việc sau:

Thứ nhất, khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức được cử ra Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện các quy trình này đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn.

Cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa, bảo đảm tính thống nhất; đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật; về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của Quảng Ninh; trong quản lý, vận hành Trung tâm hành chính công (nguyên tắc: 3 giảm, 4 tại chỗ, 8 công khai).

Thứ hai, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương; chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng; thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị; của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức; khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao; trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức; có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ chính sách cho cán bộ công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp. Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; đặc biệt thông qua phương thức điện tử.

Thứ ba, nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí; tuân thủ thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật; có quy định thủ tục hành chính

Tránh làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định.

Thứ tư, các Bộ, ngành chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ; trong rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông; và xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính; danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức; theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận; và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Thực hiện rà soát, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; có thể giao cho cấp tỉnh, huyện, xã tiếp nhận hồ sơ.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông; trong triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin; một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện; dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi của Bộ, tỉnh; trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 846/QĐ-TTg; và Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục; đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí; thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn. Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm; bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án; thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2018; triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01 tháng 11 năm 2019.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!