Mẫu các loại hợp đồng mua sắm hàng hóa ở quy định nào?

Mẫu các loại hợp đồng mua sắm hàng hóa ở quy định nào? Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp.


Tóm tắt câu hỏi:

Xin luật sư cho hỏi: mẫu hợp đồng mua sắm hàng hóa, biên bản thương thảo hợp đồng áp dụng mới nhất là mẫu nào? áp dụng theo thông tư nào ? và biên bản nghiệm thu, giao nhận hàng hóa và thanh lý hợp đồng? tôi xin cảm ơn LS!?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Do không rõ bạn hỏi các loại mẫu này đối với hình thức đấu thầu nào nên tùy từng trường hợp mà mẫu lại có sự khác nhau. Đối với hình thức mua sắm hàng hóa:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BKHDT về hợp đồng:

“1. Loại hợp đồng áp dụng chủ yếu cho gói thầu mua sắm hàng hóa là hợp đồng trọn gói. Trường hợp hàng hóa có tính đặc thù, phức tạp, quy mô lớn và thời gian thực hiện hợp đồng trên 18 tháng thì có thể áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Khi áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ công thức điều chỉnh giá; trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có thay đổi về đơn giá và cần phải điều chỉnh giá hợp đồng thì nhà thầu phải chứng minh được các yếu tố dẫn đến sự thay đổi về đơn giá đó.

2. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3. Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn theo thời gian trong đấu thầu

Đối với hợp đồng mua sắm hàng hóa thì bạn có thể sử dụng loại hợp đồng trọn gói (theo mẫu số 19 ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHDT ), biên bản thương thảo hợp đồng cũng theo mẫu này.

Với hình thức chào hàng cạnh tranh hay chỉ định thầu thì theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 11/2015/TT-BKHDT:

“6. Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc hạn mức chỉ định thầu (Mẫu số 06 – Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn).”

Vậy, bạn có thể tham khảo nội dung tại thông tư này nếu chọn hình thức chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng cũng được đính kèm tại văn bản.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang