Luật Kinh tế chuyên ngành-EL35-EHOU

Luật Kinh tế chuyên ngành-EL35-EHOU

Nội dung chương trình Luật Kinh tế chuyên ngành EL35 EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về nắm vững hơn các quy định pháp luật về thủ tục gia nhập thị trường của các doanh nghiệp nói chung, biết được thủ tục gia nhập thị trường của một số doanh nghiệp kinh doanh, …

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt là 1 “ưu ái” của Nhà nước cho các tổ chức tín dụng

✅ Đúng

Sai. Sai

2. Bản chất của phá sản là:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Thủ tục đòi nợ (thanh toán nợ) đặc biệt

Sai. Thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã

3. Bên có hành vi vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị vi phạm trong hợp đồng.

✅ Sai

Sai. Đúng

4. Bên nhượng quyền chỉ được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền thương mại đã hoạt động được ít nhất 1 năm.

✅ Đúng

Sai. Sai

5. Biện pháp hiệu quả để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là xây dựng thị trường kinh doanh vận tải đường sắt cạnh tranh.

✅ Đúng

Sai. Sai

6. Các con đường hình thành vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Độc quyền hành chính

Sai. Độc quyền tự nhiên

Sai. Thoả thuận hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền; tập trung kinh tế

7. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đang lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.

✅ Sai

Sai. Đúng

8. Các khoản nợ phát sinh trước thời điểm mua bán doanh nghiệp, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ cho các chủ nợ.

✅ Sai

Sai. Đúng

9. Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt áp dụng trong các trường hợp sau:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Hoạt động của tổ chức tín dụng trở lại bình thường

Sai. Tổ chức tín dụng không khôi phục được khả năng thanh toán

Sai. Trong quá trình kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được sáp nhập, hợp nhất vào một tổ chức tín dụng khác

10. Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

✅ Đúng

Sai. Sai

11. Chế tài phạt vi phạm được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng.

✅ Sai

Sai. Đúng

12. Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong mọi trường hợp vi phạm hợp đồng.

✅ Sai

Sai. Đúng

13. Chỉ có chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.

✅ Sai

Sai. Đúng

14. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập với tổ chức luật sư nước ngoài.

✅ Sai

Sai. Đúng

15. Chủ thể của hợp đồng trong thương mại phải là thương nhân.

✅ Sai

Sai. Đúng

16. Chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân là văn bản do Hiệp hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

✅ Sai

Sai. Đúng

17. Cơ quan đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho các hợp tác xã.

✅ Sai

Sai. Đúng

18. Cơ quan đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.

✅ Sai

Sai. Đúng

19. Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp

✅ Sai

Sai. Đúng

20. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với tổ chức tín dụng?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Tòa án nhân dân cấp huyện

Sai. Tòa án nhân dân cấp tỉnh

21. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần được cấp giấy chứng nhận đầu tư là được quyền khám chữa bệnh tại Việt Nam.

✅ Sai

Sai. Đúng

22. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

✅ Sai

Sai. Đúng

23. Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chỉ làm thủ tục đăng ký hoạt động mà không cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh để tiến hành hoạt động khám chữa bệnh.

✅ Sai

Sai. Đúng

24. Có thể áp dụng pháp luật, án lệ, tập quán thương mại để điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại trong mọi trường hợp.

✅ Sai

Sai. Đúng

25. Công ty luật bao gồm mấy loại công ty?

✅ 3

Sai. 1

Sai. 2

Sai. 4

26. Công ty luật nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới những hình thức nào?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam

Sai. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài

Sai. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh

27. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn được thành lập giống các công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực thông thường.

✅ Sai

Sai. Đúng

28. Đăng ký doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc đối với mọi chủ thể kinh doanh khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

✅ Sai

Sai. Đúng

29. Để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam, cần thiết phải hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh

✅ Đúng

Sai. Sai

30. Điểm đặc biệt của thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng là:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt trước khi nộp đơn ra

Sai. Tòa Bỏ qua 1 số giai đoạn của thủ tục phá sản

31. Điểm đặc thù của hợp đồng mua bán doanh nghiệp là đối tượng của hợp đồng là toàn bộ hoặc 1 phần doanh nghiệp bao gồm các loại tài sản hữu hình và vô hình, quyền nghĩa vụ về tài sản liên quan đến doanh nghiệp bị mua

✅ Đúng

Sai. Sai

32. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn

Sai. Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám chữa bệnh Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có thời gian hành nghề khám chữa bệnh ít nhất 36 tháng

Sai. Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình, thêm điều kiện: người đứng đầu Cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

33. Doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán sẽ bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố phá sản trong mọi trường hợp.

✅ Sai

Sai. Đúng

34. Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.

✅ Đúng

Sai. Sai

35. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể

Sai. Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

36. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục gia nhập thị trường khi thực hiện xong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

✅ Sai

Sai. Đúng

37. Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực xăng dầu vì lý do:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Sai. Định hướng và điều tiết nền kinh tế

Sai. Kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận

38. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi không trả được các khoản nợ đến hạn.

✅ Sai

Sai. Đúng

39. Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản là mọi chủ thể kinh doanh có đăng ký kinh doanh.

✅ Sai

Sai. Đúng

40. Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là “quyền thương mại”, bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo … của bên nhượng quyền

✅ Đúng

Sai. Sai

41. Đối tượng của hợp đồng trong thương mại là hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại.

✅ Sai

Sai. Đúng

42. Đối với việc kinh doanh dịch vụ viễn thông, cần kiểm soát chặt chẽ để tránh việc các doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh gây thiệt hại đến lợi ích của đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng.

✅ Đúng

Sai. Sai

43. Hoạt động mua bán doanh nghiệp cũng là hoạt động mua bán tài sản nên chỉ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2005.

✅ Sai

Sai. Đúng

44. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp được xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.

✅ Sai

Sai. Đúng

45. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là hợp đồng:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Công ty Cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Sai. Mua bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, doanh nghiệp nhà nước

46. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp sau khi ký kết, bên mua sẽ có quyền sở hữu doanh nghiệp và được quyền kinh doanh với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp.

✅ Sai

Sai. Đúng

47. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.

✅ Sai

Sai. Đúng

48. Hợp đồng nhượng quyền thương mại ràng buộc các bên tham gia ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt hiệu lực.

✅ Đúng

Sai. Sai

49. Hợp đồng thương mại có hiệu lực khi đáp ứng được tất cả các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật.

✅ Đúng

Sai. Sai

50. Hợp đồng trong thương mại bắt buộc phải xác lập dưới hình thức văn bản.

✅ Sai

Sai. Đúng

51. Khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng, trong mọi trường hợp, thỏa thuận của các bên sẽ được ưu tiên áp dụng hơn So với các quy định pháp luật.

✅ Sai

Sai. Đúng

52. Khi doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt giá bán xăng dầu gây bất lợi cho khách hàng, hành vi này chỉ có thể xử lý bằng các quy phạm của Luật Cạnh tranh

✅ Đúng

Sai. Sai

53. Khi thực hiện hợp đồng trong thương mại, các bên đều phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

✅ Sai

Sai. Đúng

54. Khoán tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng được coi là khoản nợ của tổ chức tín dụng đối với người gửi tên, do đó người gửi tiền được thanh toán cùng hàng với các chủ nợ.

✅ Sai

Sai. Đúng

55. Khoản tiền gửi, khoản tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phá sản được ưu tiên thanh toán trước chi phí phá sản.

✅ Sai

Sai. Đúng

56. Kiểm soát giá bán điện đang là giải pháp để Nhà nước kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam trên thị trường kinh doanh điện hiện nay.

✅ Đúng

Sai. Sai

57. Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

✅ Sai

Sai. Đúng

58. Luật cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh.

✅ Sai

Sai. Đúng

59. Luật Cạnh tranh 2004 cẩm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị ti độc quyền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể miễn trừ trong một số trường hợp.

✅ Sai

Sai. Đúng

60. Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

✅ Đúng

Sai. Sai

61. Luật sư có thể hành nghề với tư cách cá nhân mà không nhất thiết phải thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.

✅ Đúng

Sai. Sai

62. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không cần đăng ký hành nghề khi hành nghề luật sư.

✅ Sai

Sai. Đúng

63. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không cần gia nhập vào 1 đoàn luật sư.

✅ Sai

Sai. Đúng

64. Luật sư nước ngoài không được hành nghề luật sư tại Việt Nam.

✅ Sai

Sai. Đúng

65. Mọi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.

✅ Sai

Sai. Đúng

66. Mọi cá nhân đủ tuổi thành niên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mọi tổ chức có đủ năng lực đều có quyền mua doanh nghiệp.

✅ Đúng

Sai. Sai

67. Mua bán doanh nghiệp chỉ có thể là hoạt động mua lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động.

✅ Sai

Sai. Đúng

68. Mục đích của các bên trong hợp đồng thương mại là mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.

✅ Sai

Sai. Đúng

69. Nếu tổ chức tín dụng vay người lao động trong doanh nghiệp, khoản vay đó được trả cùng hàng với các khoản nợ lương của người lao động trong doanh nghiệp.

✅ Sai

Sai. Đúng

70. Nhà nước cần nắm vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực viễn thông vì:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Đây là lĩnh vực thiết yếu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia

Sai. Để điều tiết hoạt động của thị trường

Sai. Mục tiêu lợi nhuận

71. Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính độc lập của các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.

✅ Đúng

Sai. Sai

72. Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính đồng bộ trong hoạt động kinh doanh của tất cả các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.

✅ Đúng

Sai. Sai

73. Nhượng quyền thương mại là hoạt động mua bán quyền thương mại của bên bán quyền cho bên mua quyền.

✅ Sai

Sai. Đúng

74. Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận quyền làm đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền cho khách hàng để hưởng thù lao.

✅ Sai

Sai. Đúng

75. Quản lý giá cước viễn thông là một trong những biện pháp Nhà nước đang sử dụng để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông.

✅ Đúng

Sai. Sai

76. Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án là thủ tục bắt buộc để giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

✅ Sai

Sai. Đúng

77. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp đều được quyền hoạt động kinh doanh.

✅ Sai

Sai. Đúng

78. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp đều có tư cách pháp nhân.

✅ Sai

Sai. Đúng

79. Tập đoàn điện lực Việt Nam giữ độc quyền trong mọi khâu của quá trình sản xuất, phân phối, mua bán điện hiện nay

✅ Đúng

Sai. Sai

80. Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực đều phải đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

✅ Sai

Sai. Đúng

81. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc về:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Sai. Bộ trưởng Bộ Y tế

Sai. Giám đốc Sở Y tế

82. Thị trường kinh doanh viễn thông hiện nay chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp nhà nước.

✅ Đúng

Sai. Sai

83. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp thể hiện: người quyết định thành lập doanh nghiệp là Nhà nước, không phải chủ sở hữu doanh nghiệp.

✅ Sai

Sai. Đúng

84. Thủ tục gia nhập thị trường đối với văn phòng luật sư, công ty luật cũng giống như thủ tục gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp thông thường.

✅ Sai

Sai. Đúng

85. Thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng tuân thủ đầy đủ các bước như thủ tục phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp thông thường.

✅ Sai

Sai. Đúng

86. Thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng được áp dụng giống thủ tục phá sản áp dụng đối với các doanh nghiệp thông thường, vì tổ chức tín dụng cũng là doanh nghiệp.

✅ Sai

Sai. Đúng

87. Thương nhân dự định nhượng quyền thương mại phải đăng ký hoạt động nhượng quyền với Sở Công Thương địa phương thương nhận đăng ký kinh doanh

✅ Sai

Sai. Đúng

88. Tình trạng kiểm soát đặc biệt được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp, hợp tác xã khi mất khả năng thanh toán.

✅ Sai

Sai. Đúng

89. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đăng ký hoạt động ở đâu?

✅ Bộ Tư pháp

Sai. Sở Kế hoạch Đầu tư

Sai. Sở Tư pháp

90. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động dưới hình thức văn phòng luật sư tại Việt Nam.

✅ Sai

Sai. Đúng

91. Tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính thì phá sản là giải pháp cuối cùng khi không còn sự lựa chọn nào khác.

✅ Đúng

Sai. Sai

92. Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) đang là đơn vị duy nhất kinh doanh trên thị trường vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường sắt hiện nay.

✅ Đúng

Sai. Sai

93. Văn phòng luật sư, công ty luật đăng ký hoạt động ở đâu?

✅ Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên.

Sai. Bộ Tư pháp

Sai. Phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh

94. Việc giải quyết 1 vụ phá sản bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các bước, các giai đoạn của quá trình phá sản.

✅ Sai

Sai. Đúng

95. Việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng được thực hiện ngay sau khi tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán.

✅ Sai

Sai. Đúng

96. Việc tách bạch 2 chức năng quản lý hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải bằng đường sắt sẽ kiểm soát được hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên thị trường kinh doanh vận tải đường sắt.

✅ Đúng

Sai. Sai

97. Việc thanh toán các khoản nợ cho các chủ nợ phụ thuộc vào số tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

✅ Đúng

Sai. Sai

98. Việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện bởi Tòa án đã ra quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

✅ Sai

Sai. Đúng

99. Ý nghĩa của các biện pháp chế tài trong thương mại là:

✅ Tất cả các phương án

Sai. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng

Sai. Ngăn ngừa, hạn chế hành vi vi phạm; nâng cao ý thức của các bên trong việc thực hiện hợp đồng

100. Ý nghĩa của thủ tục đăng ký doanh nghiệp?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Chứng nhận việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp là hợp pháp

Sai. Khai sinh tư cách pháp lý của chủ thể kinh doanh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)