Kỹ năng nghề luật – EL44 – EHOU

Kỹ năng nghề luật EL44 EHOU

Nội dung chương trình Kỹ năng nghề luật – EL44 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các kỹ năng thực hành nghề luật như kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn khách hàng, kỹ năng tư vấn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến khách hàng. Người học có khả năng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thiết lập quan hệ cộng đồng, đưa ra những yêu cầu về đạo đức nghề luật và trách nhiệm của người học luật với cộng đồng, xã hội.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. Ba chức năng cơ bản của tố tụng hình sự là gì?

✅ Buộc tội, bào chữa và xét xử

Sai. Buộc tội, bào chữa và tranh tụng

Sai. Định tội, bào chữa và xét xử

Sai. Định tội, tranh tụng và xét xử

2. Biện pháp nào là biện pháp giải quyết xung đột hiệu quả nhất trong làm việc nhóm?

✅ Biện pháp hợp tác cộng hòa

Sai. Biện pháp áp đảo

Sai. Biện pháp né tránh

Sai. Biện pháp nhường nhịn

3. Các bước cần thiết để thực hiện một buổi tư vấn pháp luật cho khách hàng là gì?

✅ Nắm bắt thông tin – Thảo luận – Ra quyết định

Sai. Hỏi – Trả lời

Sai. Hỏi – Trả lời và thảo luận – ra quyết định

Sai. Thảo Luận – Ra quyết định

4. Các bước tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xác định vụ việc là?

✅ Đọc sơ bộ; sắp xếp hồ sơ; đọc chi tiết, tóm lược vụ việc, phân tích vụ việc xác định câu hỏi pháp lý

Sai. Đọc Sơ bộ; đọc chi tiết; sắp xếp hồ sơ, tóm lược vụ việc, phân tích vụ việc, xác định câu hỏi pháp lý

Sai. Đọc sơ bộ; đọc chi tiết, tóm lược vụ việc phân tích vụ việc xác định câu hỏi pháp lý

Sai. Đọc sơ bộ; đọc chi tiết, tóm lược vụ việc, phân tích vụ việc xác định câu hỏi pháp lý; sắp xếp hồ sơ

5. Chủ thể nào KHÔNG phải là chủ thể tham gia tiến hành tố tụng

✅ Điều tra viên

Sai. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Sai. Người giám định

Sai. Người phiên dịch

6. Chủ thể nào sau đây không được bào chữa?

✅ Người thân thích của người đang tiến hành tố tụng vụ án

Sai. Bào chữa viên nhân dân

Sai. Người đại diện của người bị buộc tội

Sai. Trợ giúp viên pháp lý (đối tượng bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý)

7. Chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp với bản thân là:

✅ Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.

Sai. Hòa đồng, thân thiện, có trách nhiệm

Sai. Hoàn thiện bản thân, tuân theo pháp luật

Sai. Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương

8. Có bao nhiêu kỹ năng ảnh hưởng đến buổi tiếp xúc khách hàng?

✅ 05

Sai. 03

Sai. 04

Sai. 06

9. Có hai hình thức nhóm đó là

✅ Nhóm chính thức và nhóm không chính thức

Sai. Nhóm chuyên môn và nhóm không chuyên môn

Sai. Nhóm lớn và nhóm nhỏ

Sai. Nhóm ổn định và nhóm tạm thời

10. Có mấy bước để giải quyết xung đột trong làm việc nhóm?

✅ 04

Sai. 02

Sai. 03

Sai. 05

11. Cử chỉ vỗ nhẹ ngón trỏ lên mũi tại Anh có ý nghĩa là gì?

✅ Bí mật

Sai. Cẩn thận

Sai. Coi chừng

Sai. Xin chào

12. Đáp án nào sau đây không phải là một trong những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán?

✅ Ra quyết định dựa trên sự thảo luận với các cơ quan có liên quan

Sai. Năng lực và sự chuyên cần

Sai. Sự đúng mực

Sai. Sự liêm chính

13. Đáp án nào sau đây không phải là một trong những kỹ năng cơ bản của hoạt động nghề luật?

✅ Kỹ năng giao tiếp

Sai. Kỹ năng làm việc nhóm

Sai. Kỹ năng quản lý thời gian

Sai. Kỹ năng thuyết trình

14. Đâu KHÔNG phải là kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ của người thuyết trình?

✅ Không có đáp án nào

Sai. Giao tiếp bằng ánh mắt

Sai. Giao tiếp bằng trang phục

Sai. Giao tiếp qua biểu cảm khuôn mặt

15. Đâu là chủ thể tiến hành tố tụng trong các chủ thể sau?

✅ Cơ quan điều tra

Sai. Bi can

Sai. Người bào chữa

Sai. Người làm chứng

16. Đâu là một ngạch của Thẩm phán?

✅ Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao

Sai. Thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh

17. Đâu là mục đích của việc nghiên cứu hồ sơ?

✅ Định hướng cho việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Sai. Nắm được yêu cầu của khách hàng

Sai. Soạn hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

18. Đâu là nghề luật không có chức danh tư pháp

✅ Nhân viên pháp chế doanh nghiệp

Sai. Chuyên viên trợ giúp pháp lý

Sai. Hòa giải viên thương mại

Sai. Thư ký Tòa án

19. Đâu là ý nghĩa của việc làm việc theo nhóm?

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Tăng khả năng giao tiếp và sự kết nối giữa các thành viên và người lãnh đạo

Sai. Tăng tính hiệu quả của công việc

Sai. Tạo sự chuyên nghiệp và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho từng thành viên

20. Điểm khác biệt giữa Đạo đức xã hội và Đạo đức nghề luật là gì?

✅ Đối tượng hướng tới điều chỉnh là những chủ thể đặc biệt trong xã hội và Được pháp điển hóa thành các quy phạm pháp luật

Sai. Đối tượng hướng tới điều chỉnh là những chủ thể đặc biệt trong xã hội

Sai. Được pháp điển hóa thành các quy phạm pháp luật

Sai. Là những quy tắc xử sự của con người phù hợp với lợi ích chung của xã hội

21. Điểm khác biệt giữa Nhật ký thông thường và Nhật ký công việc đối với người hành nghề luật là gì?

✅ Được những người quản lý, người phụ trách đọc và nhận xét

Sai. Liệt kê theo thứ tự thời gian sự việc diễn ra

Sai. Phản ánh những công việc đã làm, đã xảy ra hàng ngày

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

22. Điểm khác biệt giữa thuyết trình và diễn thuyết là gì?

✅ Đề tài diễn thuyết thường là những vấn đề to lớn, có ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong xã hội

Sai. Đề tài diễn thuyết là những lĩnh vực cụ thể của đời sống

Sai. Địa điểm diễn ra diễn thuyết thường nhỏ, hẹp

Sai. Diễn thuyết có người nghe giới hạn về số lượng, xác định về thành phần

23. Giai đoạn nào sau đây KHÔNG thuộc quá trình tranh tụng tại phiên tòa?

✅ Giai đoạn thu thập tài liệu, chứng cứ

Sai. Giai đoạn công bố kết quả tranh tụng

Sai. Giai đoạn kiểm tra chứng cứ, tài liệu về vụ án

Sai. Giai đoạn tranh luận giữa các bên

24. Hiểu theo nghĩa rộng, tranh tụng gồm những giai đoạn nào?

✅ Thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và cả giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm

Sai. Chỉ có xét xử sơ thẩm và Phúc thẩm

Sai. Thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm

Sai. Thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm

25. Hình thức tư vấn bằng văn bản thường được áp dụng trong trường hợp nào?

✅ Khách hàng ở xa, không tiện đến gặp trực tiếp tư vấn

Sai. Những vụ việc đơn giản, không cần phải gặp trực tiếp để bàn bạc

Sai. Những vụ việc phức tạp, người tư vấn phải nghiên cứu không tư vấn trực tiếp được ngay

Sai. Những vụ, việc phức tạp một lời không thể nói rõ ràng

26. Hội thẩm nhân dân là người được Nhà nước giao nhiệm vụ nào sau đây?

✅ Xét xử các vụ án

Sai. Buộc tội người có hành vi vi phạm

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Thi hành các bản án và quyết định có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

27. Khi kiểm sát, thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

✅ Quyết định trả tự do ngày cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật

Sai. Đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ phiên tòa

Sai. Gián tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự của Cơ quan thi hành án

Sai. Trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.

28. Khi nghiên cứu về Nghề luật ở Việt Nam, khẳng định nào sau đây là sai?

✅ Thẩm phán có vai trò xét xử và thi hành bản án

Sai. Chấp hành viên có quyền thi hành các bản án và quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Sai. Hội thẩm nhân dân có vai trò tham gia vào Hội đồng xét xử

Sai. Kiểm sát viên có vai trò buộc tội người có hành vi tội phạm trước Tòa

29. Luật sư cần phải làm gì khi khách hàng trình bày lan man, không đúng trọng tâm vụ việc cần giải quyết?

✅ Lắng nghe và nắm bắt được tâm lý của khách hàng, đồng thời đặt ra những câu hỏi định hướng giúp khách hàng trình bày đúng trọng tâm vụ, việc

Sai. Chỉ lắng nghe và ghi chép, cố gắng lọc ra những thông tin quan trọng trong lời kể của khách hàng

Sai. Chỉ quan tâm đến những tình tiết quan trọng, không cần để ý đến cảm xúc của khách hàng

Sai. Ngắt lời khách hàng và yêu cầu họ trình bày ngắn gọn sự việc để đỡ tốn thời gian

30. Luật sư tiến hành những hoạt động của mình nhằm mục đích nào?

✅ Bảo vệ lợi ích của khách hàng, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng hoạt động hợp pháp

Sai. Hỗ trợ nhà nước quản lý xã hội thông qua hoạt động tư vấn của mình.

Sai. Nâng cao ý thức pháp luật của khách hàng

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

31. Lý do nào khiến cho người nghe mất tập trung, chán nản trong quá trình một bài thuyết trình

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Địa điểm diễn ra buổi thuyết trình chật chội, ngột ngạt

Sai. Do bài thuyết trình quá dài, kiến thức quá nhiều

Sai. Do người thuyết trình không thuyết phục được người nghe thông qua lời lẽ của mình

32. Mục đích chính của buổi gặp mặt, tiếp xúc với khách hàng tìm đến nhờ tư vấn pháp lý là gì?

✅ Hiểu được mong muốn của Khách hàng và Hình thành quan hệ pháp lý với khách hàng

Sai. Hiểu được mong muốn của Khách hàng

Sai. Hình thành quan hệ pháp lý với khách hàng

Sai. Làm quen và nói chuyện với khách hàng

33. Mục đích của câu hỏi gợi mở là gì?

✅ Phục hồi trí nhớ, khơi dậy lại trong trí nhớ của người được hỏi những mối liên tưởng về tình tiết vụ án

Sai. Gợi mở những tình tiết mới

Sai. Hỏi rõ hơn về các tình tiết vụ án

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

34. Mục đích của việc đọc lướt hồ sơ là gì?

✅ Kiểm tra hồ sơ vụ, việc có bao nhiêu đâu văn bản, tài liệu

Sai. Hình thành cái nhìn cơ bản cá vụ việc

Sai. Khái quát hóa toàn bộ hoàn cảnh vụ việc

Sai. Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự ưu tiên

35. Ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân là ngày nào?

✅ 26/7

Sai. 22/6

Sai. 22/7

Sai. 27/6

36. Nghề luật khác với các nghề khác ở trong xã hội ở điểm nào?

✅ Có tính bất khả kiêm nhiệm

Sai. Người hành nghề sẽ thực hiện một công việc nhất định theo sự phân công lao động xã hội

Sai. Những người hành nghề được đào tạo qua trường lớp và các cơ sở đào tạo

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

37. Nghề nào sau đây là nghề luật ở Việt Nam?

✅ Nghề thư ký Tòa án và nghệ bào chữa viên nhân dân

Sai. Nghề bào chữa viên nhân dân.

Sai. Nghề kinh doanh xe máy

Sai. Nghề thư ký Tòa án

38. Nghề nào sau đây là nghề luật ở Việt Nam?

✅ Nghề chấp hành viên và nghề giảng viên dạy luật

Sai. Nghề chấp hành viên

Sai. Nghề giảng viên dạy Luật

Sai. Nghề kinh doanh thiết bị xây dựng

39. Người nào sau đây được miễn đào tạo nghề luật sư?

✅ Đã là Thẩm phán

Sai. Đã là điều tra viên

Sai. Đã là thẩm tra viên

Sai. Thạc sĩ luật

40. Nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất gây lãng phí thời gian?

✅ Thiếu các ưu tiên và mục tiêu

Sai. Làm việc không có kế hoạch

Sai. Luôn luôn tự hoãn

Sai. Sử dụng điện thoại-internet để giải trí quá nhiều

41. Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc của hoạt động tư vấn pháp luật?

✅ Nguyên tắc đảm bảo kết quả

Sai. Nguyên tắc tránh xung đột lợi ích

Sai. Nguyên tắc trung thực khách quan

Sai. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật

42. Nguyên tắc tránh xung đột lợi ích được hiểu như thế nào?

✅ Người tư vấn không được tư vấn cho hai khách hàng mà lợi ích của họ trái ngược nhau

Sai. Người tư vấn không được tư vấn cho hai khách hàng có cùng lợi ích

Sai. Người tư vấn không được tư vấn cho một nhóm khách hàng mà lợi ích của họ trái ngược nhau

Sai. Người tư vấn không được tư vấn cùng một vấn đề cho nhiều chủ thể cùng một lúc

43. Nhiệm kỳ đầu của thẩm phán là bao nhiêu năm?

✅ 5 năm.

Sai. 2 năm

Sai. 3 năm

Sai. Không phân nhiệm kỳ

44. Nhóm trưởng cần có kỹ năng nào sau đây?

✅ Biết phân công giao việc phù hợp với khả năng của từng người

Sai. Biết lãnh đạo nhóm và sai việc

Sai. Biết nhờ vả người khác

Sai. Kiểm soát toàn bộ hoạt động của các thành viên

45. Quy trình tư vấn trực tiếp bằng lời nói:

✅ Nghe khách hàng trình bày, tóm tắt lại yêu cầu của khách hàng, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, tra cứu tài liệu tham khảo và định hướng cho khách hàng

Sai. Nghe khách hàng trình bày, tóm tắt yêu cầu của khách hàng, tra cứu tài liệu và định hướng cho khách hàng

Sai. Nghe khách hàng trình bày, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu cần thiết và định hướng cho khách hàng

Sai. Nghe khách hàng trình bày, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, tra cứu tài liệu tham khảo

46. Tại sao lại phải học cách nói KHÔNG để quản lý thời gian tốt hơn?

✅ Nếu không từ chối, bạn sẽ ngập đầu trong một dãy những việc của người khác và không làm được việc của minh

Sai. Không nên giúp đỡ người khác quá nhiều, họ sẽ ỷ lại vào bạn

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Vì đây là kỹ năng được nhiều người thành công sử dụng

47. Thẩm phán phải từ chối không tham gia tố tụng trong trường hợp nào sau đây

✅ Thẩm phán đồng thời là người đại diện, người thân thích của đương sự

Sai. Bị can học cùng trường đại học với thẩm phán

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Thẩm phán cùng quê với bị can

48. Thẩm phán tòa án quân sự mặc trang phục gì khi lên tòa?

✅ Lễ phục quân đội Nhân dân Việt Nam

Sai. Áo choàng dài tay màu đen

Sai. Đội tóc giả cổ truyền và mặc áo choàng dài tay đen

Sai. Trang phục công sở: quần âu, áo vest đen, sơ mi trắng

49. Thẩm tra viên là:

✅ Công chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên.

Sai. Cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên

Sai. Công chức, viên chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên.

Sai. Viên chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên

50. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để hành nghề Luật sư phải thực hiện quy trình nào sau đây?

✅ Tốt nghiệp cử nhân luật – Hoàn thành lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Qua kỳ tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư – Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Sai. Tốt nghiệp cử nhân luật – Hoàn thành lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Sai. Tốt nghiệp thạc sĩ luật – Qua kỳ tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư – Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Sai. Tất cả các đáp án đều đúng

51. Thời gian tối thiểu cần có để trở thành một thẩm phán sơ cấp là?

✅ 10 năm

Sai. 12 năm

Sai. 5 năm

Sai. 7 năm

52. Thông thường, nhóm có bao nhiêu thành viên sẽ phù hợp với những nhiệm vụ đơn giản?

✅ Nhóm có tối đa 20 người

Sai. Nhóm có tối đa 10 người

Sai. Nhóm có tối đa 15 người

Sai. Nhóm có tối đa 5 người

53. Tiêu chuẩn nào sau đây là tiêu chuẩn để trở thành một điều tra viên

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Có trình độ cử nhân luật trở lên.

Sai. Có trình độ Đại học An ninh

Sai. Có trình độ đại học Cảnh sát

54. Trong trường hợp làm việc nhóm, mỗi thành viên đều có ý kiến riêng của mình thi nên giải quyết thế nào?

✅ Không được ngắt lời người khác, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người

Sai. Không được ngắt lời của người khác, giữ im lặng và suy nghĩ cách trình bày ý kiến của mình

Sai. Phải tranh luận tới cùng để bảo vệ ý kiến của mình

Sai. Tất cả cùng thảo luận cùng một lúc để phân tích từng quan điểm một

55. Trường hợp nào sau đây bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?

✅ Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm Cán bộ, công chức

Sai. Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong vòng 1 năm từ ngày được cấp Chứng chỉ

Sai. Người ít kinh nghiệm

Sai. Người ra nước ngoài học tập thời gian ngắn

56. Trường hợp nào sau đây xảy ra xung đột lợi ích?

✅ Luật sư cùng lúc tư vấn cho ngân hàng vay tiền và người vay tiền.

Sai. Luật sư cùng tư vấn cho cho bên bán nhà và bên mua máy móc nhập khẩu từ nước ngoài

Sai. Luật sư cùng tư vấn cho hai người có nhu cầu mua nhà ở Khu chung cư X

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

57. Vai trò của Luật sư ở Việt Nam là gì?

✅ Tham gia vào hoạt động Tố tụng để bảo vệ quyền lợi của thân chủ

Sai. Buộc tội người có hành vi vi phạm pháp luật

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Xét xử các vụ án

58. Văn bản nào sau đây không đạt yêu cầu?

✅ Văn bản sử dụng từ ngữ một cách chuyên nghiệp mang đậm tính pháp lý

Sai. Không có văn bản nào

Sai. Văn bản diễn đạt sự việc bằng số lượng từ ít nhất có thể

Sai. Văn bản sử dụng từ ngữ rõ ràng, không gây nhầm lẫn

59. Việc nghiên cứu hồ sơ có bao nhiêu mục đích?

✅ 04

Sai. 02

Sai. 03

Sai. 05

60. Việc thành lập, giải thể Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện do cơ quan nào quyết định?

✅ Ủy ban thường vụ Quốc hội

Sai. Chính phủ

Sai. Quốc hội

Sai. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)