Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử năm 2017

thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử năm 2017

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, đặc biệt là trong tạo dựng một khung khổ pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ra đời và hoạt động. Với vai trò và vị trí quan trọng của mình, thành phố Hà Nội luôn quan tâm triển khai thực hiện các cải cách nói trên và xác định tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành. Môi trường gia nhập thị trường thông thoáng đã tạo điều kiện cho số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố liên tục tăng qua các năm.

Công tác đăng ký doanh nghiệp của thành phố được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá có nhiều cải thiện đáng kể và đạt được những kết quả tích cực so với trước đây. Sự khởi sắc này là một trong những dẫn chứng thực tế nhất cho thấy hiệu quả và tác động tích cực của Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời và kết quả của công cuộc cải cách môi trường kinh doanh nói chung, cải cách đăng ký kinh doanh nói riêng đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Riêng năm 2017, với việc triển khai mạnh mẽ các biện pháp để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, thành phố Hà Nội đã có 24.536 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố Hà Nội và sự hỗ trợ tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

– Từ 17/8/2016, Sở đã chủ động phân loại hồ sơ và lựa chọn thực hiện đối với 12 loại thủ tục hành chính không thu phí, lệ phí đề nghị cá nhân, doanh nghiệp chỉ thực hiện nộp 100% qua mạng, không nộp hồ sơ giấy.

– Chủ động thông báo hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện ghép thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp ngay khi thực hiện thủ tục thành lập mới/thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

– Thực hiện việc cấp mã số tự động trên địa bàn thành phố với thời gian phản hồi về mã số thuế từ cơ quan thuế sang cho cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ còn 30 phút;

– Chủ động kiến nghị, đề xuất cụ thể với các cơ quan trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các giải pháp nâng cao tỉ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông; Phát hành tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Tổ chức các Hội nghị gặp mặt với một số doanh nghiệp làm công tác tư vấn hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có số lượng khách hàng lớn để tuyên truyền, vận động, cùng ký cam kết tham gia đăng ký doanh nghiệp qua mạng; đã tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn các đơn vị tư vấn về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, bố trí thực hành ngay trên máy tính để hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về việc nộp hồ sơ qua mạng;

– Bố trí về cơ sở vật chất cùng với các cán bộ am hiểu nghiệp vụ chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng ngay tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và phòng tư vấn của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thói quen cho doanh nghiệp tiếp cận với hình thức này.

– Thường xuyên quán triệt tới các cán bộ công chức trực tiếp làm công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp về tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; Xây dựng đề án vị trí việc làm và rà soát tiêu chuẩn từng vị trí, từng người, để sắp xếp phân công công việc hiệu quả, phát huy năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức;

Những giải pháp tích cực nêu trên đã thay đổi đáng kể nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ công chức và người dân, doanh nghiệp, qua đó chất lượng hồ sơ được giải quyết qua mạng ngày càng được nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, nhằm hướng đến nền hành chính phục vụ, đem đến sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ban hành Đề án số 40/ĐA-KH&ĐT ngày 19/6/2017 về việc thực hiện mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư; đã tích cực triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị; trên địa bàn thành phố cung cấp dịch vụ hỗ trợ quá trình khởi sự doanh nghiệp; nhằm giảm bớt số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp; khi thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp; trong đó đề ra một số giải pháp cụ thể như:

– Xây dựng và triển khai quy trình phối hợp với Bưu điện Hà Nội; để thí điểm thực hiện trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp; từ tháng 11/2017 nhằm tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi của các cá nhân, doanh nghiệp; khi nhận kết quả  thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. Đến nay, đã có hơn 600 lượt yêu cầu sử dụng dịch vụ; trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp.

– Xây dựng phương án để doanh nghiệp có thể lựa chọn trước số tài khoản ngân hàng; thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; (được kết nối với ngân hàng thương mại); ngay tại thời điểm chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập/thay đổi

Nhằm giảm bớt số lần thực hiện thủ tục hành chính; về đăng ký doanh nghiệp và số lần đi lại tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử).

Tính đến thời điểm hiện tại; đã có 7 ngân hàng kết nối chính thức với Cổng thông tin điện tử của Sở; hàng chục doanh nghiệp đã lựa chọn trước số tài khoản tại những ngân hàng này.

– Từ đầu tháng 01/2018, Sở đã triển khai gửi Thư chúc mừng tới các doanh nghiệp mới thành lập; kèm các gói quà tặng miễn phí của các đơn vị tư vấn; về quản trị doanh nghiệp (tư vấn thuế, tư vấn quản lý hợp đồng…); Thư chia sẻ (khi doanh nghiệp giải thể chấm dứt hoạt động); để cùng đồng hành và tạo sự kết nối với doanh nghiệp.

Có thể nói việc thực hiện quyết liệt; đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng là bước tiến vượt bậc; trong cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Tại thời điểm đầu năm 2017, tỉ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng; chỉ đạt khoảng 60% tổng số lượt hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Đến tháng 6/2017, tỉ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã tăng lên khoảng 75%.

Đặc biệt từ ngày 11/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quyết liệt thực hiện các giải pháp; thông báo rộng rãi và chính thức triển khai tiếp nhận toàn bộ các thủ tục hành chính; về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; nâng tỉ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong quý IV/2017 đạt 96,86%. Với tỉ lệ này, thành phố Hà Nội hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước; trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Với những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua, trong năm 2018; để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; công khai minh bạch thông tin, thúc đẩy phát triển kinh doanh; theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, minh bạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát huy các kết quả; đã đạt được trong thời gian qua trong công tác đăng ký doanh nghiệp; và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đặc biệt với 2 thông điệp được nhấn mạnh; đó là: giữ vững tỉ lệ hồ sơ doanh nghiệp trực tuyến; và đạt được các yêu cầu cho một cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện.

Ngoài ra, để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện (Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử)

Là địa điểm đầu tư an toàn và thành công của các nhà kinh doanh; theo đúng tinh thần Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017; về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017.

Định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016; về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; sẽ tiếp tục chung tay cùng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình; qua đó sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đổi mới, sáng tạo.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!