Đồng Nai: 101 doanh nghiệp thành lập mới

doanh nghiệp thành lập mới

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 8 năm 2019 là 2.192,7 tỷ đồng đạt 104% so với cùng kỳ năm 2018 (2.103 tỷ đồng). Trong đó, có 143 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 93,4 % so với cùng kỳ 2018) với số vốn đăng ký 1.864 tỷ đồng

1. Phát triển doanh nghiệp dân doanh:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 8 năm 2019 là 2.192,7 tỷ (bao gồm: 01 doanh nghiệp tư nhân/ 1,6 tỷ đồng, 35 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/181,7 tỷ đồng, 101 công ty TNHH 1 thành viên/828 tỷ đồng, 06 công ty cổ phần/ 852,8 tỷ đồng) và 271 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 12 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 328,7 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 91 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 211% so với cùng kỳ năm 2018) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

+ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8/2019, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 31.020,4 tỷ đồng đạt khoảng 132 % so với cùng kỳ năm 2018 (25.008,5 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 2.391 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 25.324 tỷ đồng và 225 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là5.909,7 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/8/2019 đã có 7.293 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 634 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Trong 15 ngày đầu tháng 8 (tính đến ngày 15/8/2019) thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 40 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị.

+ Lũy kế đến ngày 15/8/2019 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 393 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/8/2019 có 48.186 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn; tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia; gồm 36.052 doanh nghiệp (trong đó có 24.634 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động; và 11.418 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm; trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia); và 12.134 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động; với tổng vốn đăng ký khoảng 254.664 tỷ đồng.

Trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/8/2019, cơ quan thuế; gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh là 393 Thông báo về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh đã nhập cảnh báo vi phạm yêu cầu báo cáo; về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp đối với 393 doanh nghiệp này.

đăng ký thành lập mới doanh nghiệp
Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp

2. Về tình hình giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh (Doanh nghiệp thành lập mới)

Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 15/8/2019, có 09 doanh nghiệp giải thể; với số vốn 44 tỷ đồng và 15 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh; và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 20 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/8/2019 có 181 doanh nghiệp giải thể; với số vốn 1.811 tỷ đồng và 264 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh; và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động, 378 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động; và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

3. Về tình hình đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh (Doanh nghiệp thành lập mới)

– Trong tháng 8 toàn tỉnh có 1.214 hộ kinh doanh và 5 Hợp tác xã đăng ký mới thành lập.

– Lũy kế từ đầu năm đến tháng 15/8/2019 trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai; có 124.283 hộ kinh doanh và 358 Hợp tác xã đang hoạt động

5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top