Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

Khái niệm và tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội được chính thức quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014. Theo đó, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng và sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, ngày 19/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Để thống nhất mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, ngày 17/5/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết về các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội.

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT đã ban hành 06 biểu mẫu để thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp xã hội, bao gồm:

a) Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP thì khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo mẫu nêu trên cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b) Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP.

c) Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Doanh nghiệp xã hội chỉ được chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; nếu vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; sau khi đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp đã nhận. Đồng thời, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh; về việc chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt để công khai; trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

d) Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ.

e) Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ.

f) Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016 sẽ bổ sung cơ sở pháp lý; trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội; theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định sô 96/2015/NĐ-CP; đánh dấu bước tiến trong việc công nhận; và tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp xã hội ở nước ta.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!