Công tác chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp tại địa phương

công tác chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp tại địa phương

Chuẩn hóa dữ liệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh), được quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Theo đó, “Chuẩn hóa dữ liệu” là quá trình kiểm tra, đối chiếu và hiệu đính thông tin cho chính xác giữa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia

Về đăng ký doanh nghiệp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy lưu trữ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và thông tin thực tế của doanh nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương, hàng năm, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu gửi các cơ quan liên quan khác để phối hợp thực hiện.

Kế hoạch bao gồm các nội dung cơ bản: thời gian triển khai; nguồn lực tài chính, con người; số lượng doanh nghiệp dự kiến triển khai; công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, gửi thông báo, hiệu đính dữ liệu, rà soát tình trạng hoạt động, thu hồi và công bố thông tin giữa các cơ quan liên quan.

Các bước thực hiện chuẩn hóa dữ liệu
Các bước thực hiện chuẩn hóa dữ liệu

Hiện nay, việc triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu được hỗ trợ thực hiện bởi phần mềm chuẩn hóa đặt tại mục “Bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu” trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Qua phần mềm, các Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan có thể thực hiện đăng nhập để kiểm tra, đối chiếu giữa thông tin thực tế của doanh nghiệp với thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, đã có 41/63 Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp với 219 nghìn lượt đăng nhập vào phần mềm chuẩn hóa và hơn 4 triệu lượt truy cập phần mềm chuẩn hóa. Có thể thấy, công tác chuẩn hóa dữ liệu hiện nay đã nhận được nhiều sự quan tâm tại các địa phương, của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các doanh nghiệp tại các địa bàn triển khai.

Qua đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từng bước được chuẩn hóa, thông tin về doanh nghiệp ngày càng minh bạch, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin về các doanh nghiệp đối tác được dễ dàng, có giá trị tin cậy, là cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai tại một số địa phương cho thấy mức độ tác động của công tác chuẩn hóa dữ liệu tới cộng đồng doanh nghiệp chưa thật sự cao. Bên cạnh một số doanh nghiệp có phản hồi gửi về cơ quan đăng ký kinh doanh thì hiện tại vẫn còn một số lượng doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm tới việc chuẩn hóa dữ liệu.

Một số doanh nghiệp chưa nhận thức hết được vai trò, tầm quan trọng của việc đối chiếu, đính chính hoặc bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia

Về đăng ký doanh nghiệp cho nên việc cung cấp thông tin của doanh nghiệp hiện nay; vẫn mang tính đối phó với các cơ quan quản lý Nhà nước. Chỉ đến khi có nội dung liên quan; đến hoạt động của doanh nghiệp (như việc in hóa đơn, đăng ký xuất nhập khẩu…) lúc đó doanh nghiệp; mới tiến hành làm thủ tục đính chính hoặc bổ sung thông tin của doanh nghiệp; với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nguyên nhân của vấn đề này là do chương trình triển khai chuẩn hóa dữ liệu; tại một số địa phương chưa thực sự có tác động mạnh mẽ; tới nhận thức của doanh nghiệp; về tầm quan trọng của thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp là thông tin gốc, có ảnh hưởng trực tiếp; đến quyền lợi của doanh nghiệp mình. Do vậy, mức độ lan tỏa của chương trình trong cộng đồng doanh nghiệp còn hạn chế.

Do vậy, để công tác chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp triển khai; tại các địa phương thực sự có hiệu quả, nhất thiết; phải tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền của địa phương; với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, các cơ quan truyền thống; và các tổ chức, hội, hiệp hội trong thực hiện, cụ thể:

  • – Tổ chức chương trình làm việc với các cơ quan, đơn vị; có liên quan để phối hợp trong việc tuyên truyền.
  • – Phối hợp với Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh trong việc gửi Thông báo cho doanh nghiệp.
  • – Cơ quan thuế, cơ quan công an tiến hành rà soát, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đối với các đối tượng thuộc diện thu hồi.
  • – Phối hợp cơ quan thuế trong việc công bố danh sách các doanh nghiệp vi phạm; trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi; công tác chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp tới các doanh nghiệp; và trong cả cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

  • – Đăng thông tin triển khai chuẩn hóa dữ liệu trên Trang Web; của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan (nếu có).
  • – Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp, báo, đài địa phương để đưa tin về chương trình triển khai.
  • – Phổ biến thông tin chương trình tại các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp.
  • – Thông báo triển khai tại Bộ phận một cửa; của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh và các Chi cục thuế.
5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!