Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật

ban hành kế hoạch triển khai ngày pháp luật

Trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, ngày pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Chính vì vậy, ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong đó quy định nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Một trong những giải pháp đó là việc Quốc hội quyết định lấy ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam.

Với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, ngày 18/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015 nhằm mục đích tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân;

Khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng.

Đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị – pháp lý của đất nước

Góp phần tích cực khẳng định những thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và Pháp luật dân chủ nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của nhân dân vào sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Nội dung chính của kế hoạch sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, quán triệt; phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp; và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT; như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Luật Thống kê, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ; công chức, viên chức, về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Các thỏa thuận Cộng đồng Kinh tế ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế quan; hải quan, các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh kinh tế Á – Âu, Liên minh châu Âu; đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương…; giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng; phát triển của đất nước, của Bộ về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào; hoạt động kỷ niệm những sự kiện của đất nước, của Bộ trong năm 2015…

Theo Kế hoạch, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015; của Bộ KH&ĐT tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2015; trong đó cao điểm là tuần lễ từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2015.

Để Kế hoạch được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng, Bộ KH&ĐT

Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, tùy theo đặc điểm của mình; lựa chọn nội dung, hình thức triển khai phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền về ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị được giao làm đầu mối; trong việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật của Bộ KH&ĐT; gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 02/12/2015.

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam; sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; người lao động ngành KH&ĐT trong thực thi pháp luật, làm việc theo pháp luật. Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới; các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới; và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top