Ngày: Tháng Mười 12, 2021

Anh văn 3 – EG09.3

Anh Văn 3 đáp án trắc nghiệm môn EG09.3 EHOU

Học phần Anh Văn 3 EG09.3 EHOU này trang bị cho sinh viên vốn từ tiếng Anh kinh tế thông dụng trong giao dịch thương mại, sản xuất trao đổi hàng hóa, đàm phán,… (tăng thêm lượng từ vựng khoảng 2000 từ); cách sử dụng và phân biệt một số thì trong tiếng Anh, cách …

Anh Văn 3 đáp án trắc nghiệm môn EG09.3 EHOU Read More »

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học EG44 EHOU

Chủ nghĩa xã hội khoa học đáp án trắc nghiệm EG44 EHOU

Chủ nghĩa xã hội khoa học EG44 EHOU là thuật ngữ được Friedrich Engels nêu ra để mô tả các lý thuyết về kinh tế-chính trị-xã hội do Karl Marx và ông sáng tạo. Thuật ngữ này đối lập với chủ nghĩa xã hội không tưởng vì nó trình bày một cách có hệ thống …

Chủ nghĩa xã hội khoa học đáp án trắc nghiệm EG44 EHOU Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top