Ngày: Tháng Tám 2, 2021

Luật ngân hàng EL25 EHOU

Luật ngân hàng – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL25 – EHOU

Nội dung chương trình Luật ngân hàng – EL25 – EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng;hiểu cách thức quản lí và hệ thống …

Luật ngân hàng – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL25 – EHOU Read More »

Tư pháp quốc tế-EL18-EHOU

Tư pháp quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL18 – EHOU

Nội dung chương trình Tư pháp quốc tế EL18 EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về nắm được khái niệm, đặc điểm và nội dung của các quan hệ tư pháp quốc tế; vị trí pháp lý của tư pháp quốc tế. Nắm được dung các loại nguồn và mối quan hệ giữa các …

Tư pháp quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL18 – EHOU Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông Báo: Nội Dung Có bản quyền !!