Ngày: Tháng Tám 13, 2020

đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 12.352 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 139.200 tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 14,0% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019 Read More »

đăng ký doanh nghiệp tháng 06 năm 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 12.960 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 190.473 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 44,2% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2019 Read More »

đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2019

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2019 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 10.693 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 127.271 tỷ đồng, giảm 3,0% về số doanh nghiệp và tăng 21,4% về số vốn so với cùng …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2019 Read More »

đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 14.854 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 166.952 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn so với tháng …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019 Read More »

Sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động

Sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, ngày 12/3/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt …

Sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top