Ngày: Tháng Sáu 12, 2020

thay đổi thông tin của cổ đông

Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập

Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa …

Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Read More »

thay đổi vốn điều lệ công ty

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần

Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông …

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Read More »

thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì? Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm những thành phần nào?Vì sao cần thay đổi địa chỉ công ty cổ phần?Có rất nhiều lý do để bạn tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp. 1. Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi …

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Read More »

hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tnhh 2tv trở lên

Hướng dẫn thủ tục thành lập Công ty TNHH 2TV trở lên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có phải là xu hướng mới nhất hiện nay? Bạn đang tìm hiểu thủ tục thành lập công ty TNHH 2TV trở lên? Bạn đang chuẩn bị giấy tờ hồ sơ mở công ty TNHH 2 thành viên tuy nhiên vẫn không hiểu hết về quy …

Hướng dẫn thủ tục thành lập Công ty TNHH 2TV trở lên Read More »

thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thay đổi nội dung đăng ký thuế Công ty TNHH Một thành viên

Thủ tục thông báo này chỉ áp dụng khi việc thay đổi nội dung đăng ký thuế không làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như việc thay đổi trụ sở chính của công ty thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ …

Thay đổi nội dung đăng ký thuế Công ty TNHH Một thành viên Read More »

thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Trong năm 2020, theo quy định pháp luật hiện hành việc bổ sung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể của doanh …

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Read More »

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Một thành viên

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Pháp luật Doanh nghiệp quy định, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm …

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Một thành viên Read More »

thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1TV

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với người Việt Nam và người nước ngoài hiện nay đều giống nhau. 1. Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi người đại diện (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Bản sao hợp lệ một …

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1TV Read More »

thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1tv

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV

Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu công ty TNHH 1TV có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ thì sau khi thực hiện việc chuyển nhượng, chủ sở hữu mới cần …

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV Read More »

thay đổi tên công ty tnhh 1tv

Hướng dẫn đăng ký thay đổi tên Công ty TNHH 1TV

Công ty TNHH 1 thành viên sẽ được sử dụng tên mới trong hoạt động kinh doanh sau khi thay đổi tên công ty tnhh 1TV. Để tiến hành thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên cần thực hiện theo các bước dưới đây: 1. Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung …

Hướng dẫn đăng ký thay đổi tên Công ty TNHH 1TV Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top