Tính hợp lệ đối với hồ sơ dự thầu

Tính hợp lệ đối với hồ sơ dự thầu. Quy định về thời gian trong hồ sơ dự thầu theo Luật đấu thầu 2013.


Tóm tắt câu hỏi:

Thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn là 30 ngày, thời gian ghi trong đơn dự thầu của nhà thầu là 35 ngày, thời gian tổng cộng ở biểu tiến độ chi tiết trong hồ sơ mời thầu lại là 40 ngày. Vậy hồ sơ mời thầu của nhà thầu có hợp lệ hay không? Có được tiếp tục đánh giá về kỹ thuật hay không?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đấu thầu;

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Hồ sơ mời thầu của nhà thầu có hợp lệ hay không?

Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Theo đó,hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

Xem thêm: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu trong đấu thầu

“+ Có bản gốc hồ sơ dự thầu;

+ Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;

Hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

+ Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

+ Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

+ Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);

+ Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

+ Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.”

Như vậy, nếu hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đủ các nội dung trên thì vấn được đánh giá là hợp lệ.

Điều 16 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: Làm rõ hồ sơ dự thầu: “1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Như vậy, khi hồ sơ dự thầu hợp lệ mà có một số sai lệch cụ thể là sai lệch về thời gian thực hiện hợp đồng so với hồ sơ mời thầu thì không thể kết luận hồ sơ dự thầu là không hợp lệ. Khoản 1 Điều 15 quy định Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu:

“1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.”

Do đó, trong trường hợp này, khi kiểm tra hồ sơ đề xuất mà phát hiện hồ sơ thiếu một số tài liệu chứng minh về năng lực kinh nghiệm hoặc có sự sai lệch mà khi điều chỉnh không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu thì bạn có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ hồ sơ dự thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Xem thêm: Bảo đảm dự thầu áp dụng trong trường hợp nào?

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang