Thông tin danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế

Thông tin danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế. Quy định về hình thức đấu thầu hạn chế.

Tóm tắt câu hỏi:

Đối với đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ. Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu. Nhưng hiện không có văn bản hướng dẫn lập tờ trình. Vậy tờ trình sẽ bao gồm các nội dung gì?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

2. Nội dung tư vấn:

– Tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu có quy định về đấu thầu hạn chế như sau:

2. Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

Vậy, đối với đấu thầu hạn chế thì phải:

Xem thêm: Chi phí trong trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để lập hồ sơ mời thầu

+ Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

+ Công khai danh sách ngắn;

+ Nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

– Mẫu phiếu thông tin danh sách ngắn được quy định tại mẫu số 08 của Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC như sau:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DANH SÁCH NGẮN

(Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển/danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế/danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm)

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:2…………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại/fax/email:…………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo danh sách ngắn với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]…………………

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu[ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]         

3. Tên dự án: [ghi tên dự án]………………………………………………………………………………………..

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: [ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt]      

5. Danh sách ngắn (Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển/danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế/danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm):

STTTên nhà thầu 3Địa chỉ của nhà thầuNước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động 4
1
2
3
………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn.

3 Trường hợp là liên danh cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại.

4 Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động.

Xem thêm: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu theo quy định mới nhất

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!