xét nghiệm hiv

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Xét Nghiệm HIV

Xét nghiệm HIV khẳng định hay còn gọi là xét nghiệm bổ sung, là phương pháp xét nghiệm để khẳng định một mẫu có dương tính HIV hay không. Sinh phẩm sử dụng trong xét nghiệm khẳng định cần có độ đặc hiệu cao. Xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV chỉ thực hiện tại các đơn vị …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Xét Nghiệm HIV Read More »