xây dựng của nhà thầu nước ngoàixây dựng của nhà thầu nước ngoài

Điều Kiện Cấp Phép Hoạt Động Xây Dựng Của Nhà Thầu Nước Ngoài

Hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi …

Điều Kiện Cấp Phép Hoạt Động Xây Dựng Của Nhà Thầu Nước Ngoài Read More »