vật liệu nổ công nghiệp

Kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Tại Việt Nam có 2 loại vật liệu nổ công nghiệp chủ yếu là vật liệu nổ quân sự và vật liệu nổ công nghiệp. Tùy theo mục đích và đối tượng sử dụng mà có sự phân loại phù hợp. Vật liệu theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu …

Kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Read More »