tổ chức trọng tài thương mại

Hoạt Động Dịch Vụ Của Tổ Chức Trọng Tài Thương Mại

Về hình thức pháp lý, trọng tài thương mại là một tổ chức phi Chính phủ, hoạt động theo pháp luật và quy chế về trọng tài thương mại. Mỗi trung tâm trọng tài có quyền tự xác định về lĩnh vực hoạt độngcủa mình tùy theo khả năng chuyên môn của đội ngũ trọng tài viên và họ phải ghi rõ điều lệ …

Hoạt Động Dịch Vụ Của Tổ Chức Trọng Tài Thương Mại Read More »