thẩm tra thiết kế xây dựng

Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn độc lập khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân theo đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành. …

Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng Read More »