sở giao dịch hàng hóa

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Sở Giao Dịch Hàng Hóa

Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Sở Giao Dịch Hàng Hóa Read More »