dịch vụ lập quy hoạch đô thị

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức nước ngoài thực hiện

Lập quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ …

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức nước ngoài thực hiện Read More »