quản lý vận hành nhà chung cư

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Chung cư được xây dựng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của người sử dụng nên trong quá trình hoạt động chung cần có ban quản lý chung cư để quản lý vận hành nhà chung cư. Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở năm 2014 Đơn vị quản lý vận hành nhà …

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư Read More »