quản lý vận hành cơ sở hỏa táng

Kinh Doanh Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Cơ Sở Hỏa Táng

Quy định chung về quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng được quy định tại Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau: Khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP Đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng phải có các …

Kinh Doanh Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Cơ Sở Hỏa Táng Read More »