nuôi sịnh trưởng động vật hoang dã

Nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường là hình thức nuôi giữ con non, trứng của các loài động vật hoang dã khai thác từ tự nhiên để nuôi lớn, cho ấp nở thành các cá thể con trong môi trường có kiểm soát. – Điều 11 Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Nuôi động vật rừng thông thường Tổ chức, cá nhân …

Nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường Read More »