nuôi động vật hoang dã thông thường

Nuôi động vật hoang dã thông thường

Nuôi động vật hoang dã thông thường là các loài động vật rừng thuộc các lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư và không thuộc: Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do Chính phủ ban hành hoặc Danh mục các loài thuộc Phụ lục CITES; Danh mục động …

Nuôi động vật hoang dã thông thường Read More »