nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên

Nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên

Nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên là hoạt động đưa vào lãnh thổ Việt Nam mẫu vật loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục CITES được khai thác từ vùng biển không thuộc quyền tài phán của bất kỳ quốc gia nào. – Điều 19 Nghị định 06/2019/NĐ-CP.  Điều kiện nhập nội từ biển mẫu vật từ …

Nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên Read More »