nhập khẩu phá dỡ tàu biển

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Việc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. – Điều 7, 12 Nghị định 114/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều …

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Read More »