về môi giới bất động sản

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành Điều …

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản Read More »