lương tối thiểu vùng mới nhất

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 đến 240.000 đồng

Trong vòng 3 năm trở lại đây, lương tối thiểu vùng đối với các lao động đều có xu hướng tăng có lợi cho người lao động. Cụ thể, năm 2017 tăng bình quân 7,3%; năm 2018 tăng bình quân là 6,5%; năm 2019 tăng bình quân 5,3%. Và bắt đầu từ năm 2020, mức …

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 đến 240.000 đồng Read More »