Các loại hình doanh nghiệp tại Việt nam hiện nay

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13), có 5 loại hình doanh nghiệp sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty cổ phần, Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Dưới đây …

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt nam hiện nay Xem chi tiết »