các loại hình công ty, doanh nghiệp hiện nay

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt nam hiện nay

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13), có 5 loại hình doanh nghiệp sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty cổ phần, Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Dưới đây là các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, được nhiều cá …

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt nam hiện nay Read More »