liên kết đào tạo với nước ngoài

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Với Nước Ngoài

Liên kết đào tạo với nước ngoài là việc hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học được thành lập ở Việt Nam với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc cấp chứng chỉ, nhưng không hình thành pháp …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Với Nước Ngoài Read More »