kinh doanh xăng dầu

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Xăng Dầu

Kinh doanh xăng dầu là công trình xây dựng chuyên kinh doanh bán lẻ xăng dầu, các loại dầu mỡ nhờn, có thể kết hợp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng trong chai hoặc cung cấp dịch vụ tiện ích cho người và phương tiện tham gia giao thông. – Điều 12 Nghị …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Xăng Dầu Read More »