kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp bao gồm thuốc nổ và phụ kiện nổ. Trong đó, thuốc nổ là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất được sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá hoặc điện; còn phụ kiện nổ là …

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy) Read More »