kinh doanh vàng

Điều Kiện Hoạt Động Đối Với Kinh Doanh Vàng

Kinh doanh vàng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. – Khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2012/NĐ-CP – Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP – Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP …

Điều Kiện Hoạt Động Đối Với Kinh Doanh Vàng Read More »