kinh doanh vận tải hàng không

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Hàng Không

Kinh doanh vận tải chuyển hàng không là việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không nhằm mục đích sinh lợi. – Điều 110 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 – Khoản 24 Điều 1 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi năm 2014  …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Hàng Không Read More »