kinh doanh vận tải đường sắt

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Đường Sắt

Kinh doanh vận tải đường sắt là việc thực hiện vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường sắt nhằm mục đích sinh lợi và là ngành nghề có điều kiện bắt buộc phải tuân thủ nếu doanh nghiệp muốn tham gia. – Điều 21 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 Kinh …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Đường Sắt Read More »