kinh doanh vận tải đa phương thức

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp; là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm ở một nước tới một điểm …

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức Read More »