kinh doanh vận tải biển

Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển

Kinh doanh vận tải biển là việc sử dụng tàu biển để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý. Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt …

Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển Read More »