kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm

Kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là việc vận chuyển hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm phải có Giấy phép …

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm Read More »