kinh doanh trò chơi trên mạng

Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

Kinh doanh trò chơi trên mạng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp – Điều 33 sửa đổi, …

Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet Read More »