kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Tiền Chất Thuốc Nổ

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ. Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. – Điều 11 Nghị định …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Tiền Chất Thuốc Nổ Read More »