Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Tiền Chất Công Nghiệp

Tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, trong quá trình hoạt động kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu quy định. – Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP – Khoản 1 Điều …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Tiền Chất Công Nghiệp Xem chi tiết »