kinh doanh tiền chất công nghiệp

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Tiền Chất Công Nghiệp

Tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, trong quá trình hoạt động kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu quy định. – Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP – Khoản 1 Điều …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Tiền Chất Công Nghiệp Read More »