kinh doanh thiết lập trang thông tin điện tử

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Kinh doanh thiết lập trang thông tin điện tử là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo …

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Read More »