kinh doanh rượu

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. – Điều 8, 9, 10 Nghị định 105/2017/NĐ-CP – …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Rượu Read More »