kinh doanh phương tiện thủy nội địa

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

Kinh doanh phương tiện thủy nội địa là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa. – Điều 6 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 128/2018/NĐ-CP) * Điều kiện kinh …

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa Read More »